Vergoeding door werkgever

Ben jij in loondienst en zit je momenteel niet zo lekker in je werk? Of loop je privé vast en heeft dit ook zijn weerslag op jouw functioneren? Dan kan een traject bij mij uitkomst bieden. 

 

Omdat jouw werkgever er ook bij gebaat is dat je gezond blijft, kan deze er voor open staan om de kosten van een traject (deels) te vergoeden. Een fitte werknemer heeft immers voordelen:

  • geen ziektekosten door uitval 
  • een fitte werknemer is productiever 
  • tevens getuigt het van goed werkgeverschap als er goed voor het personeel gezorgd wordt 

Vaak heeft de werkgever een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling, scholing, verzuimpreventie of vitaliteit. Een coachtraject wordt bovendien vaak als veel effectiever ervaren dan een cursus.

 

Via de arbodienst van je bedrijf: 
Heb je werkgerelateerde klachten? Vraag gerust aan je werkgever om de kosten voor een coachtraject te vergoeden. Werkgevers zijn eventueel na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten op zich te nemen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.